wellmade.online

Twoje miejsce w InternecieYour Place on the Internet

Pełny profesjonalizmprofessionalism

Specjalizuję się w tworzeniu pięknych i funkcjonalnych stron internetowych, z zachowaniem wszelkich wymaganych standardów. Moimi mocnymi stronami są profesjonalne podejście do klienta, rzetelność, sumienność, dokładność oraz - możliwe że najważniejsze - uczciwość.I specialize in creating beautiful and functional websites, up to all required standards. My strengths are the professional approach to the client, reliability, diligence, accuracy and - perhaps the most important - honesty.

Zapewniam kompletną obsługę wszelkich wymagań klienta, zaczynając od planowania oraz projektu graficznego, poprzez wdrożenie projektu w życie, a kończąc na obsłudze powdrożeniowej oraz wsparciu technicznym.I provide a complete service for all customer requirements, starting from planning and graphic design, through implementation of the project, ending with post-implementation service and technical support.

KontaktContact

Moje projektyMy projects

Oto kilka projektów które stworzyłem lub brałem w nich udział jako część większego zespołu:Here are some projects that I created or participated in as part of a larger team:

strony internetowe websites

Gdy chcesz zaistnieć w internecie, aby być widocznym dla swoich klientów i podnieść prestiż oraz rozpoznawalność firmy, potrzebujesz strony internetowej. Zapewniam strony na każdą kieszeń: od bardzo prostych stron-wizytówek, po bardziej skomplikowane strony z nietypową funkcjonalnością. Moje strony spełniają wszelkie niezbędne standardy branżowe, są estetycznie zaprojektowane oraz wyglądają dobrze na każdym urządzeniu. If you want to be visible and recognizable on the Internet, to be more accessible to your customers and raise the prestige of the company - then you need a website. I provide websites for every budget: from very simple business card pages to more complicated websites with unusual functionality. My pages meet all industry standards, are aesthetically designed and look good on any device.

sklepy internetowe Internet shops

Obecnie niemal każdy biznes można przenieść do internetu. Sprzedaż poprzez własny sklep internetowy jest prosta, a jego obsługa jest intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Po krótkim "szkoleniu" może to robić dosłownie każdy, nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza z zakresu obsługi komputerów i internetu. Sklepy które tworzę oparte są na sprawdzonym CMSie WordpPress oraz systemie sprzedaży Woocommerce, który dzięki modułowej budowie w łatwy sposób można rozbudowywać o dodatkowe funkcjonalności. Currently, almost every stationary business can be easily transferred to the internet. Selling through your own online store is simple and its handling is intuitive and user-friendly. After a short training, literally anyone can do it, no specialized knowledge of computers and the Internet is required. The stores that I create are based on the proven CMS WordpPress and the Woocommerce sales system, which thanks to the modular structure can be easily expanded with additional functionalities.

serwis i hosting full-service web hosting

Dzięki temu że zapewniam hosting, obsługę i rejestrację domeny, oraz wszelkie inne niezbędne szczegóły techniczne, możesz spać spokojnie i nie martwić się o techniczną stronę projektu. Strony i projekty które tworzę, są też zabezpieczone przed atakami hakerów oraz wirusami. Zajmę się ustawieniem newslettera i połączeniem go z MailChimp, ustawieniem analityki strony w Google Analytics, oraz każdym innym niezbędnym do działania strony szczegółem który sobie zażyczysz. Thanks to the fact that I provide full-service hosting and registration of the domain, on top of all other necessary technical details, you need not worry about the technical side of the project. Sites and projects that I create are also protected against hacker attacks and viruses. I will set up the newsletter for you and combine it with MailChimp service, I will set up Google Analytics, and any other necessary feature to make the site working exactly in the way you want.

seo i wielojęzyczność seo and multi languages

Projekty dla klientów wykonuję w oparciu o sprawdzony i popularny CMS WordpPress. System ten, dzięki pracy kilku tysięcy programistów z całego świata, jest często aktualizowany i bieżąco wprowadzane są do niego nowinki ze świata IT. Dzięki swojej budowie, opartej o system wtyczek, rozbudowa strony o kolejne funkcje jest prosta i bezpieczna. Każda strona spełnia najbardziej wyśrubowane wymagania Google, dzięki czemu będzie pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Także dodanie kolejnych wersji językowych nie nastręcza żadnych trudności. Most of the projects for clients that I do, are based on the proven and popular CMS WordpPress. This system, thanks to the work of several thousand programmers from around the world, is frequently updated with new IT innovations are being introduced to it in with every new update. Thanks to its construction, based on a system of plugins, extending the site with new functions is simple and safe. Each website meets the most demanding Google requirements, making it appear high in search results. Also adding new language versions does not pose any difficulties.

strony wyglądające dobrze na każdym urządzeniusites look'n good on any device

Obecnie strony internetowe przeglądane są w dużej mierze z urządzeń mobilnych: tabletów, smartfonów czy smartTV. Wiedząc o tym, tworzę strony które prezentują się wyśmienicie na każdym ekranie, niezależnie od jego wielkości i rozdzielczości. Dzięki wbudowanej responsywności, wygląd strony automatycznie dostosuje się do rozmiaru i rodzaju urządzenia na którym jest przeglądana. Currently - to a large extent - websites are viewed from mobile devices: tablets, smartphones or smarTVs. Knowing this, I create websites that look great on any screen, regardless of its size or resolution. Thanks to the built-in responsiveness, the website will automatically adjust to the size and type of device on which it is viewed.

indywidualne podejście individual approach

Każdego klienta traktuję równie poważnie i profesjonalnie, niezależnie od wielkości zleconego projektu. Bardzo zależy mi na indywidualnym podejściu, jestem też ekstremalnie uczciwy bo uważam że zaufanie jest podstawą każdej dobrej relacji, także na linii biznesowej. Doradzę, podpowiem, pomogę. I treat every client equally seriously and professionally, regardless of the size of the commissioned project. I really care about the individual approach, I'm also extremely honest because I believe that trust is the basis of every good relationship, also on the business line. I will advise you, I will help, you can count on me.